PŮJČUJEME VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ S CHLAZENÍM

K ZAKOUPENÉMU SUDU (se slevou 40%) půjčujeme i výčepní zařízení s chlazením. Typ Lindr PYGMY 25/K s integrovaným vzduchovým kompresorem. Samozřejmě půjčujeme celou kompletní sestavu, včetně narážeče na sudy.

Ceník:
Sestava pivního chlazení PYGMY 25/K je určeno k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva v domácím prostředí a menších zahradních party. 

* půjčovné na 1 den 350,-  Kč včetně DPH
* půjčovné na víkend (Pá – Po) 700,- Kč včetně DPH

Půjčující složí zálohu ve výši 10 000,- Kč, která bude po vrácení nepoškozeného výčepního zařízení včetně příslušenství navrácena. 
Informace o zapůjčení výčepního zařízení získáte na tel.: 774 444 693.
Platbu záloh prosíme v hotovosti.

Před objednáním si pozorně přečtěte zápůjční podmínky.

Zápůjční podmínky
* K zapůjčení je k dispozici model pivního chlazení PYGMY 25/K včetně potřebného příslušenství (narážeče, hadice, rychlospojky)
* Zapůjčení pivního chlazení je možné pouze po osobním vyzvednutí a vrácení
* Poskytovatel negarantuje 100% dostupnost výčepních zařízení v jakékoliv době.
* Půjčující není povinen po použití provést údržbu pivního chlazení ve formě propláchnutí a vyčištění, tuto službu zajišťuje poskytovatel a je součástí ceny zapůjčení.
* Zapůjčení pivního chlazení a jeho vrácení je možné v pondělí až sobota od 11:00 do 23:00 hod. V jiný čas pouze po telefonické dohodě.
* Zapůjčené výčepní zařízení i s příslušenstvím bude vráceno v dohodnutý den nejpozději do 16:00, pokud nebude domluveno jinak.
* Při nedodržení dne vrácení se k ceně připočítává jednodenní cena za každý den prodlení.
* Půjčující složí poskytovali vratnou zálohu pro pokrytí případných škod způsobených na zapůjčeném zařízení. Tato záloha bude po vrácení nepoškozeného zařízení, včetně kompletního příslušenství, navrácena půjčujícímu.
* Poškodí-li půjčující zapůjčený předmět, nebo nevrátí-li půjčené příslušenství, zavazuje se, že poskytovateli uhradí plnou výši nákladů na opravu v autorizovaném servisu. Tyto náklady budou odečteny od složené zálohy, která bude vrácena až po opravě.
* Půjde-li o neopravitelnou závadu nebo ztrátu, propadne celá záloha poskytovateli. Půjčující dostane kopii servisního protokolu od autorizovaného servisu.
* Půjčující doloží svou totožnost občanským průkazem a telefonním číslem, a svým podpisem zápůjčního listu se zavazuje dodržet tyto zápůjční podmínky.

Napište nám zprávu